140703 Enbart jag

Enbart jag kan spela första fiol i mitt liv. Enbart jag kan vara den som styr vad jag vill med mitt liv. Oavsett hur mina förutsättningar är, hur min bakgrund har varit så är det enbart jag som kan avgöra hur mitt liv skall vara. Var dag är mitt liv, var dag är en del av det som formar mitt framtida liv. De flesta dagar tänker jag inte på det, de flesta dagar låter jag bara passera och bli till vad de blir. Ändå är det just dessa dagar i mitt liv som formar mig och min omgivning.

Vad jag gör formar den jag är. Om jag är glad smittar det på de som står mig nära. Mitt sätt att vara är den jag är för de som finns omkring mig. Inom oss kan vi alla känna en tomhet, ett hål av längtan efter något mer, något bättre även om vi inte vet vad det är. Inom oss kan vi känna och veta att vi kan så mycket bättre och är så mycket mer än det vi uppfattas som.

Enbart jag har rätt och möjlighet att bestämma vem jag är och vad jag kan bli. Men ständigt finns det andra i vår närhet eller i omgivningen som vill sätta gränser för vad jag är och definiera vem jag är. Som man har jag mina förväntningar och som kvinna har du dina begränsningar.

Båda våra kön har en omgivning att leva upp till och reagera mot. Förväntningarna på oss kan vara rimliga eller ej, men det är andras förväntningar inte våra egna drömmar och mål.

Det är enbart jag som kan leva mitt liv, det är enbart jag som kan avgöra vad som är viktigt och rätt för mig. Andra kan bädda in mig i politiska åsikter, bädda in mig i religiösa myter eller i tankar om att jag tillhör en ras av bättre eller sämre sort. Men till slut är det enbart jag som avgör vad som är viktigt för mig. Det är enbart jag som kan säga vem jag är och vem jag vill bli. Det är enbart jag som kan ta mig på resan mot mitt mål till det som är min framtid och det är enbart resan till min framtid som är mitt liv.

Allt för ofta luras vi att tro att livet börjar sedan, att det blir bättre sedan bara vi först gör ditten eller datten. Allt för ofta så står vi där med andras krav och förväntningar på vem och vad vi skall vara. Men det är enbart jag som kan välja vad jag vill vara och vad jag vill bli.

Enbart jag kan vara den som styr det skepp som är mitt liv, enbart jag är den som kan avgöra när det är dags att dra de gränser vi alla behöver dra gentemot vår omgivning. Enbart jag, enbart du väljer vad vi vill med våra liv. Var och en av oss kan välja att göra världen lite bättre, eller lite sämre till följd av att just vi har levt. Valet kan tyckas självklart, och vår vilja att bidra till det som blir bättre är näst intill garanterad. Men att gå från en tom fras till handling är så mycket mer än vi kan föreställa oss.

Men enbart jag kan avgöra vad jag förmår att göra för att världen skall bli bättre. Mina steg kan vara stora eller små i andras ögon, men det är just mina steg att ta för att den värld vi lever i skall bli lite bättre än den var innan just jag kom, innan just jag satta min fort på det vi kalla vår jord.

Enbart jag är den som kan styra över hur jag vill leva mitt liv och hur det liv jag lever påverkar andra. Enbart du är den som kan styra ditt liv och enbart vi alla är de som kan avgöra hur vi vill möta varandra.

Peter PC Carlsson
För övrigt anser jag att Sverigedemokraternas åsikter och cancern skall bekämpas
Gör ENBART som favorit på Nyligen Intressant?
 

RSS 2.0