121130 Enbart utanför ett hotell i Warszawa

Utanför ett hotell i Warszawa

 

Utanför mitt hotell i Warszawa står en man i obestämbar ålder. Ryggen är krökt och både axlar och blick har tyngdkraften fått ett ordentligt grepp om. En rödflammig hand sträcks fram och även om jag inte kan polska förstår jag hans önskan om pengar. En utsträckt hand är ett universellt språk som vi alla kan förstå. Jag la en sedel i hans näve och fick ett grovt och skrovligt handslag till tack.

 

Längre bort på samma gata sitter en man i rullstol. Hans ben slutar lite innan där knäet skulle varit. Hans arm är utsträckt i samma riktning som hans blick som är fäst i fjärran. Folk passerar förbi, även jag. Två timmar senare när jag återvänder sitter han på samma ställe med den enda skillnaden att han har bytt den hand han håller fram. Jag korsar gatan och möts av tre förfriskade män i fyrtioårsåldern. Min polska har inte blivit bättre under dagen men jag kan ändå förstå deras önskan om cigaretter liksom deras frustration när jag rycker på mina axlar. En av männen frågar då efter Piwo vilket är ett av de få ord jag lärt mig och ger killarna en sedel som borde räcka till varsin pilsner.

 

Fattigdom är i högsta grad närvarande när man reser runt i Europa. Den ser olika ut beroende på i vilket land man är i men fattigdomen finns. Runt 80 miljoner personer i Europa lever i eller riskerar att hamna i fattigdom. Det är nu två år sedan det var EU:s år för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Sedan dess har mycket hänt. Krisen i södra Europa har fördjupats som ett resultat av de åtstramningar man tvingats att göra. Effekten av detta har också lett till en inbromsning av ekonomierna i övriga Europa. Målet att kraftigt reducera fattigdomen i Europa tycks just nu komma på skam.

 

Runt om på vår kontinent kämpar enskilda med att klara sin vardag. Ju fler som misslyckas med sin egen försörjning ju fler kommer att söka sig till det mer välmående Sverige för att försöka klara sig här. Det ligger därför i Sveriges intresse att fattigdomen i Europa kan minskas. Migration är långt mer än flyktingar från våld, migration är en ström av människor som söker en bättre tillvaro för sitt liv. Det är smålänningar, likt mig, som söker sig till Stockholm. Det är Svenskar som vid sin pension söker sig till värme i södra Europa och det är arbetslösa i Södra Europa som  söker sin inkomst i norr.

 

Utanför ett hotell på Wasagatan i Stockholm sitter en man och tigger. Snön har börjat att falla och folk passerar förbi. Det kan vara du som går förbi, men det kunde också varit du som sitte där med din tomma utsträckta mugg.

 

Peter PC Carlsson

 

P.S. Ovanstående krönika är publicerad på www.temafattigdom.se

För övrigt anser jag att Sverigedemokraternas åsikter och cancern skall bekämpas! 

Gör ENBART som favorit på Nyligen Intressant?


RSS 2.0