100820 Enbart Kinesisk Visdom

Peter PC Carlsson jobbar som projektledare och verksamhetsutvecklare. Bakgrunden har han i folkrörelsen och i en rad olika entreprenöriela projekt och verksamheter. Själv säger han att de gånger han verkligen kan koppla av och finna ro är antingen med en god bok i handen eller med hjälp av sin Laptopp. ”Att läsa böcker eller att skriva ner sina egna tankar och funderingar är både rogivande och utvecklande” menar Peter som ser att hela livet är en tid då vi har möjlighet att utveckla och lära oss mer. ”Även i ren skönlitteratur kan jag många gånger finna saker som gör att jag får anledning att tänka till och fundera över mitt liv.”
Jag får erkänna att det var med en viss skepsis som jag började att läsa Yu Dans bok ”Kinesisk visdom från hjärtat”. Min skepsis berodde inte på att det är en bok som grundar sig på sju populära föreläsningar som författaren har haft. Det var snarare på huvudpersonen i boken, Konfucius eller egentligen Kon Fu-tze vilket betyder 'mäster Kong'. Konfucius levde för 2.500 år sedan (551-479 f Kr) och har spelat och spelar en stor roll i Kinas historia. Detta både för dess enskilda individer och för dess härskare.
Det är den senare delen som skapat min tveksamhet. Kinesiska kejsare har använt sig av den gamle filosofen och pekat på hur han menar att det är viktigt att vi som individer vet vår plats och följer våra ledare. Det är därför naturligt att Kinas nuvarande president och kommunistpartiets ordförande Hu Jintao också hänvisar till Konfucius.
Till min glädje handlar boken inte om att vi skall lära oss och veta vår plats. Nej istället tar den upp den del från mäster Kong som snarast kan liknas vid personlig utveckling. Författarinnan Yu Dan har lyft fram vilket stöd man kan ha av visheten hos Konfucius när man lever i tider av förändring och omvälvning. I de olika kapitlen i boken går hon igenom viktiga och centrala tankar för oss som individer och hur man med hjälp av Konfucius kan få en bättre förståelse för sig själv och hur man skall leva sitt liv.
Även om det kan ligga nära till hands att tro att det är en självhjälpsbok så är det snarare en filosofisk bok. Genom boken får man som läsare anledning till att stanna upp och tänka, reflektera och fundera över sig själv och den man är och skulle vilja vara. Yu Dan lyfter fram de delar från Konfucius som manar oss till en inre balans och till ödmjukhet. I kapitel efter kapitel får vi läsare ta del av tankar och frågeställningar som vi själva omedelbart relaterar till oss själva och våra liv. Tankarna kan ge oss anledning att fundera över och kanske till och med revidera vem man är och inte minst hur man vill vara.
Kanske kan boken bidra till det som var centralt för mäster Kong. ”I hans ögon handlar det om att förädla sig själv, om att försöka bli den bästa möjliga versionen av sig själv – med utgångspunkt i den man är och det man har omkring sig just i stunden, med början idag och med målet att nå ett tillstånd av total balans.” Yu Dan ”Kinesisk visdom från hjärtat” s. 80
Med tanke på att var femte människa på jorden är från Kina så är det märkligt vilken dålig kunskap vi i väst har om detta enorma land och dess kultur. Ett första steg till bättre förståelse av andra är förståelse av sig själv. Bara det är en anledning att lära sig mer från mäster Kong.
Peter PC Carlsson
Boken får tre av fem möjliga boksidor.
Enbart Kineisk visdom. (recension av Yu Dans en bok "Kinesisk visdom från hjärtat" gjord åt Rutströms Bokhandel).
Jag får erkänna att det var med en viss skepsis som jag började att läsa Yu Dans bok ”Kinesisk visdom från hjärtat”. Min skepsis berodde inte på att det är en bok som grundar sig på sju populära föreläsningar som författaren har haft. Det var snarare på huvudpersonen i boken, Konfucius eller egentligen Kon Fu-tze vilket betyder 'mäster Kong'. Konfucius levde för 2.500 år sedan (551-479 f Kr) och har spelat och spelar en stor roll i Kinas historia. Detta både för dess enskilda individer och för dess härskare.

Det är den senare delen som skapat min tveksamhet. Kinesiska kejsare har använt sig av den gamle filosofen och pekat på hur han menar att det är viktigt att vi som individer vet vår plats och följer våra ledare. Det är därför naturligt att Kinas nuvarande president och kommunistpartiets ordförande Hu Jintao också hänvisar till Konfucius.
Till min glädje handlar boken inte om att vi skall lära oss och veta vår plats.

Nej istället tar den upp den del från mäster Kong som snarast kan liknas vid personlig utveckling. Författarinnan Yu Dan har lyft fram vilket stöd man kan ha av visheten hos Konfucius när man lever i tider av förändring och omvälvning. I de olika kapitlen i boken går hon igenom viktiga och centrala tankar för oss som individer och hur man med hjälp av Konfucius kan få en bättre förståelse för sig själv och hur man skall leva sitt liv.

Även om det kan ligga nära till hands att tro att det är en självhjälpsbok så är det snarare en filosofisk bok. Genom boken får man som läsare anledning till att stanna upp och tänka, reflektera och fundera över sig själv och den man är och skulle vilja vara. Yu Dan lyfter fram de delar från Konfucius som manar oss till en inre balans och till ödmjukhet. I kapitel efter kapitel får vi läsare ta del av tankar och frågeställningar som vi själva omedelbart relaterar till oss själva och våra liv. Tankarna kan ge oss anledning att fundera över och kanske till och med revidera vem man är och inte minst hur man vill vara.

Kanske kan boken bidra till det som var centralt för mäster Kong. ”I hans ögon handlar det om att förädla sig själv, om att försöka bli den bästa möjliga versionen av sig själv – med utgångspunkt i den man är och det man har omkring sig just i stunden, med början idag och med målet att nå ett tillstånd av total balans.” Yu Dan ”Kinesisk visdom från hjärtat” s. 80

Med tanke på att var femte människa på jorden är från Kina så är det märkligt vilken dålig kunskap vi i väst har om detta enorma land och dess kultur. Ett första steg till bättre förståelse av andra är förståelse av sig själv. Bara det är en anledning att lära sig mer från mäster Kong.
Boken får tre av fem möjliga boksidor. Beställ den från Rutsröms bokhandel!


Peter PC Carlsson


För övrigt anser jag att Sverigedemokraternas åsikter och cancern skall bekämpas!

Gör ENBART som favorit på Nyligen Intressant?


RSS 2.0